blebox logo

Wspólne dla wszystkich sterowników WiFi & μWiFi

Aplikacja wBox

μPortal, właściciel, uprawnienia

Aktualizacja oprogramowania i ustawienia fabryczne

 

Akcje i akcje pomiędzy sterownikami

Ejemplos de acciones entre controladores

 

gateBox / gateBoxPro

doorBox

rollerGate

shutterBox

shutterBoxDC

switchBox

switchBoxDC

switchBoxD

dimmerBox

wLightBox

wLightBoxS

pixelBox

saunaBox

 

airSensor

tempSensor

uRemote

inBox

 

parkingSensor

proxiDimmer

proxiSwitch

twilightSwitch

reflectiveSwitch

ampBox

 

lightBox

Nie znaleziono pytania?!

Skontaktuj się!
Facebook
Instagram
LinkedIn

Datos de la empresa:

BleBox sp. z o.o. (S.L. / SRL)
Calle Kunickiego 65,
54-616 Wroclaw, Polonia, Europa

NIP (NIF):
• PL8943071265

Capital social: 250 000,00 PLN

Contactáctenos!

Pautas de uso del logo:

MANTÉNGASE AL DÍA